Werkwijze

De promotie van kunst en cultuur op het NE is de doelstelling van de stichting Expeditie Noordereiland (voorheen: Montmartre aan de Maas), de geuzennaam die burgemeester Aboutaleb aan het eiland gaf. Er zijn heel veel initiatieven en daardoor is er behoefte aan meer geld. Expeditie Noordereiland doet er alles aan om extra geld te vinden.

  • Expeditie Noordereiland zoekt kunstenaars, vormgevers, architecten en musici die op het Noordereiland wonen en iets willen. Kortom iedereen die creatief is.
  • Stimuleert ideeën en plannen en wil hierover brainstormen zonder zelf ‘concurrerende partij’ te zijn.
  • Brengt ondernemers en mensen uit de creatieve sector met elkaar in contact die een concreet plan willen uitwerken en organiseren. (Liefst op het Noordereiland.)
  • Zoekt hiervoor financieel draagvlak bij bedrijven, sponsors, fondsen en subsidiegevers.
  • Bereidt subsidieaanvragen voor en dient die bij de betreffende instanties in.
  • Geeft bij toekenning van de subsidies aan de initiatiefnemers de opdracht om binnen het beschikbare budget het plan te realiseren. Van dit budget wordt 2% ingehouden ter dekking van de kosten van de Stichting Expeditie Noordereiland.