Denktank

Stichting Montmartre aan de Maas nodigt mensen van het eiland uit voor speciale bijeenkomsten waarbij wordt gebrainstormd over nieuwe ideeën en welke plannen er leven om eventueel samen te organiseren. De stichting wil met nadruk ook de allochtone bewoners hierbij betrekken. Iedereen die geïnteresseerd is kan zich bij de stichting opgeven.

Wilt u meedenken of zelf een nieuw evenement organiseren? Stuur dan een e-mail naar: info@montmartreaandemaas.nl