Feestelijk Burgemeester Hoffmanplein

Vroeg in de morgen druppelen de eerste nieuwsgierige bewoners en genodigden het Burgemeester Hoffmanplein op. Daar worden ze gefêteerd met koffie, thee en veel lekkere koeken en gebak. Gebiedsmanager Okach Bouchtaoui heet iedereen van harte welkom op deze bijzondere dag. 

Vandaag wordt het nieuw ingerichte Burgemeester Hoffmanplein teruggegeven aan de bewoners en vooral aan de kinderen. Zij hebben flinke invloed gehad op de plannen voor de inrichting. En het resultaat mag er zijn, daar is iedereen het over eens.

Een roos is een roos
Vandaag is ook de officiële oplevering van de woningen ‘Hof aan de Hef’. Om de feestelijke feiten van vandaag extra cachet te geven wordt het gevelornament ‘Een roos is een roos’ weer op zijn vertrouwde plek terug verwelkomd. Dit kunstwerk is gemaakt ter nagedachtenis aan de in 1995 overleden beeldend kunstenaar en eilandbewoner Ben Admiraal. Zoals veel kunstenaars in Rotterdam had hij zijn atelier op het Noordereiland. Een paar jaar na zijn dood namen zijn vrienden en vriendinnen het initiatief voor een eerbetoon. Ben werkte zijn laatste jaren onder meer met ‘kleirozen’. Daar was er nog een aantal van over. Met steun van de bewonersvereniging Noordereiland, de stichting Volkswoningen en het CBKR (Centrum Beeldende Kunst Rotterdam) werd met die rozen een kunstwerk gemaakt in een ornamentenlijst. Dat werk hing sinds 22 oktober 1999 op het Burgemeester Hoffmanplein, maar moest tijdelijk het veld ruimen toen de woningen van Ons Blok gesloopt werden voor de bouw van de ‘Hof aan de Hef’ woningen. Vandaag is het weer in ere hersteld en terug op zijn oude plek.

wethouder Ronald Schneider en Louis Hoffman

Hoffman nazaat
Bijzondere gast vandaag is Louis Hoffman, de achter-achter-kleinzoon van Burgemeester Hoffman. Hij vertelde over de bijzondere betekenis die zijn over-overgrootvader in de jaren 1845 – 1866 als burgemeester voor de stad Rotterdam heeft gehad. Hij zou trots zijn geweest op dit prachtige plein op het Noordereiland. Uit handen van wethouder Ronald Schneider ontving Louis Hoffman het prachtig boek ‘Motorschip Noordereiland’ van kunstenaar Joe Cillen.


Kinderplein
En dan zijn de feestelijke formaliteiten achter de rug. De rest van de middag is het plein eigendom van de kinderen, onder begeleiding van Circus Rotjeknor. De volwassenen praten met elkaar nog even na; er wordt kennisgemaakt, genetwerkt en snel nog even wat van de zoetigheden gesnoept. Als ze weer huiswaarts keren, krijgen ze uit handen van de organisatie nog een mooie rode roos mee. Wat een mooie dag!