Naamsverandering

Expeditie Noordereiland

Bijna 10 jaar geleden gaven wij de naam ‘Montmartre aan de Maas’ aan onze stichting die zich ten doel stelt om op verschillende terreinen het Noordereiland ‘op de kaart te zetten’.

 

Dit doen wij onder meer door het stimuleren en faciliteren van initiatieven om het sociaal-culturele klimaat op het eiland te bevorderen. Dat ging goed en dat gaat goed. Een nieuw initiatief was in 2018 dat wij drie bijeenkomsten organiseerden met alle culturele ondernemers.

Montmartre aan de MaasWij vernamen echter geregeld dat onze naam de associatie oproept dat men te maken heeft met de activiteiten van een ambachtelijk schilderscollectief.

Om die reden heeft het bestuur besloten de naam van de stichting te wijzigen.

 

De nieuwe naam is: Expeditie Noordereiland geworden. Expeditie Noordereiland

Een wat algemener en eigentijdser duiding, gericht op het ontdekken van de vele mogelijkheden op, en van het Noordereiland. Het mailadres en de naam van de website blijven voorlopig gehandhaafd.

Met deze naamswijziging wijzigt de doelstelling van de stichting niet; wij zullen ons blijven inzetten voor al het goede en moois dat dit unieke stukje Rotterdam de bewoners en stad biedt.

Eén van de plannen is de viering van het 150-jarig bestaan van het eiland in 2020. Momenteel worden daarvoor ideeën uitgewisseld die moeten leiden tot een integraal plan. U hoort van ons!

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als 2019