Samen Sterk Noordereiland

Het was volle bak bij Koozie, op dinsdagavond 30 oktober 2018. Ruim 20 horeca- en kunstondernemers schoven er om tafel tijdens het Samen Sterk overleg. Het was alweer de derde keer dat deze groep mensen samenkwam, om op initiatief van Stichting Montmartre met elkaar afstemming te vinden over activiteiten en evenementen.

Niet alleen over het organiseren daarvan, maar vooral ook om samen grotere evenementen te organiseren, daar plannen voor te maken en er financiële middelen voor te kunnen vergaren.

Jaarplanning
Het overleg is vooral ook bedoeld om elkaar te informeren over wensen, ideeën en evenementen, zodat er samenwerkingspartners gevonden kunnen worden en een goede spreiding van evenementen gedurende het jaar plaatsvindt. Alle evenementen worden ook vastgelegd in een jaarkalender, die wordt gepubliceerd via diverse kanalen zodat niet alleen de ondernemers, maar ook bewoners en fans van het Noordereiland op de hoogte kunnen blijven van wat er zoal op het eiland te doen valt.

150 jaar
Uit diverse bronnen valt op te maken dat het Noordereiland alweer 150 jaar bestaat. Wanneer dat jubileum precies valt hangt af van welke mijlpaal als ijkpunt wordt gehanteerd. Zo werd bijvoorbeeld de Willemsbrug in 1878 gerealiseerd en vestigden de eerste bewoners zich in 1880 op het eiland. In ieder geval alle reden om activiteiten en evenementen in dat kader te bundelen. Voorgenomen wordt om daar een plan van aanpak voor op te stellen en een fondsen- en subsidieaanvraag voor te bereiden.

VVV Noordereiland
Al een aantal jaren is door diverse bewoners en ondernemers geopperd dat het mooi zou zijn als er een centrale locatie op het Noordereiland komt, waar allerlei informatie over en souvenirs van het eiland verkrijgbaar zijn. Een soort tourist office, voor bewoners én voor bezoekers van het Noordereiland. Het mooiste zou zijn als daar een winkelpand voor beschikbaar zou komen in de Van der Takstraat, de ‘hoofdstraat’ van het eiland.

Tijdens het overleg werd nog even flink gebrainstormd over de haken & ogen en de mogelijkheden die daarvoor onderzocht moeten worden. Afgesproken is dat alle aanwezigen hun gedachten hier nog eens over laten gaan en er wellicht in een later stadium hiervoor een (haalbaarheids)plan wordt gemaakt.

Post-it Piano

 

Evenementenkalender
Bent u benieuwd naar de evenementen op het Noordereiland in 2019? Bekijk dan de Jaarkalender op de Noordereiland website.