Vervolg bijeenkomst Kunst & Cultuur

Dinsdag 22 november was er een vervolg op de twee eerdere bijeenkomsten waarop de wensen op het gebied van kunst en cultuur op het Noordereiland werden geïnventariseerd.

De eerder geselecteerde plannen zijn iets meer uitgewerkt en de diverse werkgroepjes gaven een status update van hun plan. Een goed begin, maar het werd ook duidelijk dat er nog veel moet gebeuren. De plannen moeten concreet gemaakt worden en voorzien van een begroting, voordat daarvoor een subsidieverzoek kan worden gedaan bij diverse fondsen.

Zomer op Zuid
In september is een aantal plannen voorgedragen om te worden opgenomen in het culturele programma Zomer op Zuid, wat ook betekent dat een deel gefinancierd kan worden. Het uitsluitsel ervan werd 24 november bekend: geen van de voorgedragen activiteiten worden meegenomen in het programma. Dat betekent niet dat de activiteiten geen doorgang kunnen vinden, Stichting Expeditie Noordereiland gaat aan de slag met de fondsenwerving ervoor.

In januari wordt er weer een bijeenkomst georganiseerd om de vorderingen te bespreken.

Een verslag van de bijeenkomst van 22 november vindt u hier: