2022: Terugblikken en vooruitkijken

Vlnr: Mart Bechtold, Jacques van Reisen, Marjo Stenfert Kroese, Heleen Roozemond, Dorien Rozendaal, Michel Demmenie

We zijn weer aan een nieuw jaar begonnen, 2022. Het afgelopen jaar was niet eenvoudig, iedereen werd heen en weer geslingerd tussen gevoelens van hoop, verwachtingen, verslagenheid en teleurstelling. Vooral de (culturele) ondernemers hebben het zwaar te verduren gehad.

Cultureel gezien was 2021 een mager jaar. Maar toch hebben enkele ondernemers op het Noordereiland ondanks moeilijke omstandigheden kans gezien er nog iets van te maken. Een paar voorbeelden:

  • North Sea Round Town wilde het evenement vormgeven door met een open wagen op het eiland muziek te brengen. Helaas werd daarvoor geen vergunning verleend;
  • Tante Nino heeft meerdere activiteiten kunnen organiseren;
  • Ellen Wind heeft diverse exposities gehouden, waarbij met name het 10-jarig bestaan een bijzonder evenement was;
  • Midden in de Maas werd door de nieuwe eigenaren van restaurant Koozie met verve voortgezet met een zomers concert;
  • Joe Cillen kon dankzij steun van de wijkraad en de vastgoedondernemer de Machinekamer opknappen en van nieuwe panelen voorzien;
  • Ook de Stolpersteine kregen aandacht, dankzij Ellen Vomberg.

Wat gaat 2022 ons brengen?
In ieder geval komt er een nieuwe Schatkaart van het Noordereiland. Annette de Bus en Marjo Stenfert Kroese hebben vele ondernemers bereid gevonden te adverteren. Nils Hilbers van Ontwerpburo Lichting98 heeft alles opnieuw in kaart gebracht en de deelnemende ondernemers een vermelding gegeven. Daarnaast hopen we dit jaar een aantal thematische wandelingen te ontwikkelen en online beschikbaar te maken, over kunst, monumenten of de historie van het Noordereiland.

Ook wil Stichting Expeditie Noordereiland een poging doen niet alleen plannen te horen van de culturele ondernemers, maar ook bewoners te vragen in hoeverre het aanbod overeenkomt met de wensen van de bewoners. Wij hopen dat er veel aanvragen komen zodat wij daarvoor subsidies kunnen regelen en er in 2022 weer diverse evenementen kunnen worden gerealiseerd.

Wij wensen u en uw naasten een voorspoedig, gezond en bovenal cultureel succesvol jaar toe.

Namens het bestuur van Stichting Expeditie Noordereiland

Michel Demmenie
voorzitter