Help de Naald van Stieltjes

Het Noordereiland is prachtig gelegen midden in Rotterdam, omringd door de Nieuwe Maas en Koningshaven. Het eiland herbergt een aantal unieke objecten: van scheepshistorische monumenten en fraaie architectuur tot moderne kunst. Er bevinden zich zelfs enkele rijksmonumenten op het Noordereiland. Eén van die rijksmonumenten, de ‘Naald van Stieltjes’ staat in het hart van het eiland, op het Burgemeester Hoffmanplein, ooit een van Rotterdams fraaiste plantsoenen.

Gedenkzuil

De opvallende Korinthische gedenkzuil is vernoemd naar ingenieur Thomas Joannes Stieltjes (1819-1878), technisch adviseur van de Rotterdamsche Handelsvereeniging. Hij stond aan de basis van de aanleg van de havens op Feijenoord. Ter nagedachtenis aan hem werd in 1884 op het Burgemeester Hoffmanplein dit monument gemaakt, naar een ontwerp van de Delftse professor Eugen Gugel en de Belgische beeldhouwer Eugène Lacomblé.

Het monument bevat een kopie van het reliëf van het portret van Stieltjes waarvan het origineel zich bevindt in Museum Boijmans Van Beuningen. Het ornament met meetinstrumenten verwijst naar het beroep van Stieltjes. De gedenkzuil verkeert de laatste jaren echter in slechte staat. Bewoners en ondernemers van het eiland beklagen zich al enige tijd hierover en vinden het hoog tijd dat dit rijksmonument wordt opgeknapt.

 

Oude glorie terug

Stichting Montmartre aan de Maas trekt zich het lot van dit monument aan en wil het graag in oude glorie laten herstellen. Daarvoor heeft de stichting contact gezocht met de Afdeling Beheer Buitenruimte van de gemeente Rotterdam. Ook zij willen graag dat het monument in originele staat wordt hersteld. Voor het verwijderen van de rode verflaag van de Naald van Stieltjes hebben zij reeds een bedrag gereserveerd. Maar daarnaast wil deze afdeling graag de mogelijkheden onderzoeken om het monument helemaal in oude staat te herstellen. Zo moet onder meer de zuil gereinigd worden, op een aantal plekken de natuursteen hersteld en een nieuwe patineerlaag worden aangebracht.

Voor al Deze werkzaamheden is een bedrag van ruim 78.000 euro geraamd. Een fors bedrag, dat de gemeente niet in haar eentje kan opbrengen. Stichting Montmartre aan de Maas wil zich daarom sterk maken om samen met bedrijven, fondsen en particulieren zoveel mogelijk geld in te zamelen om de restauratie mogelijk te maken.

 

Sierhekwerk

Op de foto’s en tekeningen uit die tijd is ook een fraai negentiendeeeuws smeedijzeren sierhekwerk te zien rond het monument. Dat hekwerk is er inmiddels niet meer. Ook dat wil Stichting Montmartre aan de Maas graag weer terugzien bij het monument, evenals de ronde plantsoentjes. Zodat kinderen er wel omheen kunnen spelen, maar het monument zelf beschermd wordt tegen beschadiging.

Uw hulp is nodig

Help ons de plannen voor het herstel van het Stieltjesmonument te realiseren. Uw bijdrage is zeer welkom. Marjo Stenfert Kroese, voorzitter van Stichting Montmartre aan de Maas, informeert u graag over deze actie. Zij is te bereiken via telefoon 06 219 56 966 of stuur uw mail naar: info@montmartreaandemaas.nl.

 

Publiciteit

Aan de realisatie van het herstel van het monument wordt in diverse media aandacht besteed. Onze actie in 2011 voor het beeld van Tom Poes bij het geboortehuis van Marten Toonder haalde destijds zelfs het journaal. Waar mogelijk vermelden wij zeker de namen van onze sponsors en natuurlijk zijn onze gulle gevers (fondsen, bedrijven én particulieren) van harte uitgenodigd aanwezig te zijn bij de officiële onthulling van de herstelde Naald van Stieltjes.

 

Bijdrage storten?

Maak uw gift over op bankrekening Rabobank 1529.33.832 t.n.v. de Stichting Montmartre aan de Maas onder vermelding van ‘De Naald’

 


 

[icon size=”small” image=”fa fa-file-o” url=”” ] Download de folder (PDF)

 


 

 

Bekijk Nieuwsbericht over start schoonmaak 29 april 2014

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als 2013, 2014