19de-eeuws Hekwerk op het Burgemeester Hoffmanplein gerealiseerd!

Lang gewacht, niet stil gezwegen, nooit verwacht, maar toch gekregen!
Het monument ter nagedachtenis aan ir. Stieltjes, bijgenaamd “De Naald van Stieltjes” is door de Gemeente in oude stijl gerestaureerd. Dat wil zeggen: de bijzondere rode zandsteen is weer onder de verflagen vandaan gehaald en de ornamenten zijn hersteld. Helaas bleek al in 2012 dat er geen geld was om het authentieke hekwerk dat De Naald beschermde weer in oude staat te brengen.

Anne Mieke Backer, uitgeverij De Hef en Marjo Stenfert Kroese, stichting Montmartre aan de Maas vonden dat dit bijzondere monument een authentieke omlijsting verdiende, temeer daar in het Stadsarchief de originele tekeningen aanwezig waren. Het duurde even maar het geld kwam bij elkaar dankzij: de Eramusstichting, G.Ph Verhagenstichting, de stichting Volkskracht, stichting Behoud en Beheer Burg. Hoffmanplein, stichting STOER en het Prins Bernhard Cultuur Fonds. Ook hebben enkele burgers een bijdrage geleverd.