In memoriam: Marijke Verhoeff

Samen met Gré van Oostenbrugge was zij initiatiefnemer van de stichting Montmartre aan de Maas. De stichting is opgericht om initiatieven te faciliteren die als doel hebben het culturele imago van het Noordereiland te versterken. Op 28 augustus 2009 werd de stichting ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel. Marijke was bestuurslid van het eerste uur. Haar kracht was dat zij alles wist over het Noordereiland. Met wie je goed kon samenwerken en met wie het veel moeilijker was. Voor wie je op moest passen en bij wie je terecht kon. Zij was ook de verbinding met andere organisaties op het eiland omdat zij voorzitter was van de Bewonersvereniging Noordereiland. Zij was wars van iedere bureaucratie. En zij had een volle agenda met ideeën wat er verbeterd kon worden op het eiland. Zij wond zich op als dingen langer duurden. Voor veel mensen was dat lastig want zij stopte dat niet onder stoelen of banken. In 2013, na haar verhuizing naar Alexanderpolder, bleef zij adviseur van de stichting.
Wij zullen haar herinneren als een gedreven mens die veel voor de stichting en het Noordereiland betekend heeft.