Nieuw elan aan het roer

De nieuwe en de voormalige voorzitter bij de Eilandwinkel

Vanaf 1 september 2020 staat er een nieuwe voorzitter aan het roer van de stichting. Tijd om hem even aan iedereen voor te stellen.

Marjo Stenfert Kroese  heeft de voorzittershamer van stichting Expeditie Noordereiland inmiddels overgedragen aan Michel Demmenie. Nu hij alweer een paar weken aan het roer van de stichting staat, is het tijd om eens nader kennis te maken met de nieuwe voorzitter:

“Ik ben geboren op het Noordereiland op de Prins Hendriklaan. Ook mijn vader is daar voor de oorlog geboren en mijn opa had daar een fietsenzaak in de Van der Takstraat. Op mijn 20ste ben ik in Vlaardingen gaan wonen met mijn toenmalige vrouw. In 1990 ben ik verhuisd naar Nieuwerkerk aan den IJssel en woon daar nu met mijn nieuwe vrouw.

Ervaring
Vanaf mijn schooltijd was ik in de ICT werkzaam, waaronder directeur van verschillende ICT bedrijven. Qua bestuurservaring: de afgelopen twee jaar was ik voorzitter van Stichting Accessibility, een stichting die zich inzet voor de digitale toegankelijkheid voor mensen met een beperking, denk aan mensen die blind, dyslectisch of doof zijn.

Actief in de kerk
Daarnaast ben ik actief in de Rooms-Katholieke kerk en was onder meer voorzitter van de Inter Parochiële Vereniging van de de RK-kerken ten oosten van Rotterdam. Ik zet mij daar momenteel in voor zorg voor de medemens, waaronder de ondersteuning van de lokale voedselbank en de ouderen en zieken in onze parochiegemeenschap.

Contact
Mijn ambitie is om op het Noordereiland een bijdrage te leveren aan de culturele ontwikkeling van het Noordereiland. En zeker ook om bewoners met elkaar in contact te brengen door creatief met elkaar bezig te zijn. Dus het stimuleren van culturele activiteiten. Dit is uiteraard iets wat vanuit de bewoners zelf moet komen, maar waar wij een belangrijke (financiële) rol kunnen spelen. Ik kijk uit naar onze samenwerking met bewoners, ondernemers en instanties.”

Het bestuur wil graag nog wel nieuwe bestuursleden werven. Met name wordt gezocht naar een penningmeester. Dus: heeft u affiniteit met het Noordereiland, kunst, cultuur én cijfers? Neem dan gerust contact op met ons.