Op de penning: stichting zoekt penningmeester

Stichting Expeditie Noordereiland ververst geleidelijk aan het bestuur. Onlangs trad een nieuwe voorzitter aan. Nu zoekt de stichting iemand die de taak van penningmeester op zich wil nemen.

Na 11 jaar ’trouwe dienst’ wil de huidige penningmeester zijn taken graag eens overdragen aan een nieuw bestuurslid. Iemand met affiniteit voor kunst, cultuur én vooral het Noordereiland, dat een unieke plek in Rotterdam inneemt. Wat de stichting van hun penningmeester verwacht, wat de taak inhoudt en welke tijdbesteding dit vergt vindt u in onderstaand functieprofiel:

Functieprofiel penningmeester
De penningmeester vormt samen met de voorzitter, de secretaris en de overige bestuursleden het bestuur van Stichting Expeditie Noordereiland.

Taken
De penningmeester is verantwoordelijk voor de bewaking en voortgang van de financiële zaken binnen de stichting. De penningmeester vertaalt het beleid van het bestuur in geld en doet verslag van de resultaten. Ook de kascontrolecommissie valt onder de verantwoordelijkheden van de penningmeester.

Profiel
Bij het profiel van de penningmeester staat het plezier in omgaan met cijfers en zich verbonden voelen met de organisatie voorop. Daarnaast is teamgeest en affiniteit met kunst en cultuur wenselijk. Bij voorkeur is de penningmeester woonachtig op het Noordereiland of heeft daar op zijn minst betrokkenheid mee.

Tijdsbesteding
De tijdsbesteding bedraagt gemiddeld 2 uur per week, maar kan naar eigen inzicht ingevuld worden. Formeel moet de penningmeester zich houden aan de jaarplanning en de overige afspraken die binnen het bestuur zijn gemaakt.

De penningmeester organiseert jaarlijks een kascontrolecommissie en neemt deel aan het bestuursoverleg (max. 5 vergaderingen per jaar).

Meer informatie
Marjo Stenfert Kroese, secretaris
expeditienoordereiland@gmail.com
tel. 06 21956966