Samen steeds Sterker

Dinsdag 19 februari was er weer een overleg van ‘Samen Sterk’, een platform van horeca- en culturele ondernemers, samen met het bestuur van Expeditie Noordereiland (voorheen Montmartre aan de Maas), afgevaardigden van de Wijkraad, de cultuurscout en de wijknetwerker van de gemeente Rotterdam. 

Een gemêleerd gezelschap, maar vol energie en positieve vibe om met elkaar nog meer samenwerking te vinden.

150 jaar Noordereiland
De vergaderkamer van Tante Nino zat propvol, een teken dat alle betrokkenen waarde hechten aan deze kwartaalbijeenkomsten. Belangrijkste bespreekpunten deze avond waren de plannen om in 2020 uitgebreid stil te staan bij het 150 jarig bestaan van het Noordereiland. Het idee is om dan gedurende dat jaar diverse evenementen te organiseren en onder die noemer te bundelen. Iedereen stemde er ook mee in om daar een projectleider voor te zoeken en fondsen te werven, in ieder geval om een plan van aanpak te maken en een goede start van de festiviteiten voor te bereiden.

Noordereiland VVV
Een ander agendapunt was het idee om op het eiland een toeristisch informatiepunt te realiseren. Een plek waar bezoekers/toeristen, maar ook bewoners terecht kunnen voor informatie over wat er zoal op het Noordereiland te zien en ervaren is op het gebied van kunst, cultuur, architectuur en historie. Maar ook verwijzingen naar exposities, activiteiten en horeca locaties. Na een brainstorm tijdens een vorig overleg is een voorstel uitgewerkt en een gesprek geweest met Humanitas, die in een dergelijke locatie mogelijkheden zien. Maar nu werd er ook geopperd om gebruik te maken van ondernemers die zich in de Van der Takstraat bevinden, zoals Koozie, Fadi of Tante Nino. De betrokkenen gaan met elkaar in gesprek om ook die mogelijkheden te verkennen, waarna het voorstel concreet kan worden uitgewerkt.

Meer of minder palen
Een plan van kunstenaars Hans Kok en Okko Noë om van oude meerpalen van de Maaskade een kunstwerk te creëren in Ons Park kan niet doorgaan, vanwege afspraken die er zijn over het gebruik van het park en de hoeveelheid kunstwerken die daar mogen worden geplaatst. De kunstenaars onderzoeken of er een andere mogelijkheid is om die meerpalen een waardige bestemming te geven.

Jaarkalender
Een van de voordelen van dit Samen Sterk overleg is dat dit een platform biedt om elkaar te informeren en afstemming te vinden over activiteiten en exposities en waar mogelijk bij elkaar aan te sluiten. Samen vullen de ondernemers daarmee een jaarkalender, die te vinden is op de website over het Noordereiland.

Aan de slag
De vergadering wordt feestelijk afgesloten om stil te staan bij de nieuwe naamgeving van de huidige Stichting Expeditie Noordereiland. Er werd getoost met een drankje en genoten van de door Tante Nino gebakken worteltaart. Zo kunnen de betrokkenen ook het komende kwartaal weer vol energie aan de slag!