Nieuw bestuurslid Bechtold: van tulp tot motorschip

Sinds begin maart is Mart Bechtold nieuw bestuurslid van Stichting Expeditie Noordereiland. Hij vervangt een van de twee bestuursleden die inmiddels zijn verhuisd.

Mart stelt zich graag even voor:
“Ik ben beeldend kunstenaar/cultureel ondernemer en ik woon sinds 1980 in Rotterdam. Ik ben eigenaar van La Luna Kunst-en Werkwinkel en maakte hiermee meer dan 150 muurschilderingen met kinderen in vooral Rotterdam-Zuid. Verder werk ik bij SKVR als coördinator Beeldende Kunst.

Samen met Ger Bout vormde ik Stichting Een Bos Tulpen. Wij realiseerden een lint van een 30-tal stalen kunsttulpen die in Rotterdam-Zuid staan van IJsselmonde tot aan Charlois. Al mijn kunstwerken in de openbare ruimte zijn gemaakt met de inzet van buurtbewoners en ik ben dan ook een Community-Art kunstenaar”.

Bestuursfuncties
Bestuurswerk is Mart niet vreemd, hij is ook bestuurslid van HipHopinjeSmoel  en is lid van de commissie van aanbeveling van ‘De zoek naar Schittering’. Met Peggy van Mosselaar is hij bezig met de oprichting van Stichting-Mooi -Verwoord, dat door middel van kunstworkshops verhalen wil ophalen bij kwetsbare groepen. Mart gaat in het bestuur van Expeditie Noordereiland vooral zijn expertise op het gebied van aanvragen van subsidies benutten.  

Noordereiland is speciaal
“Het Noordereiland heeft altijd een speciaal plekje bij mij gehad omdat het zo mooi overzichtelijk is en het tussen Noord en Zuid ligt. Ik heb jaren geleden gesprekken gehad met Joe Cillen over zijn concept van het Noordereiland als motorschip. Die benadering is een mooie metafoor omdat je de bewoners dan als schepelingen ziet en er op een boot saamhorigheid hoort te zijn. Wat het eiland nodig heeft is een club die verschillende kleine culturele initiatieven met elkaar verbindt en die ook de nieuwe bewoners een kans geeft om plannen te ontwikkelen voor hun omgeving. Daar help ik graag aan mee”.