Samen sterk tussen wal & schip

Kunstzinnigen en organisatoren van allerlei activiteiten gingen afgelopen dinsdag in gesprek met elkaar om te onderzoeken welke samenwerkingsmogelijkheden er zijn en om samen hardop te dromen over hun toekomstvisie op het Noordereiland.

Samen sterk
Het is een bont gezelschap dat dinsdagavond 23 januari bij Bureau voor Kunst PHK18 aan de vergadertafel schuift. Kunstenaars, galeriehouders, horecaondernemers, creatieve ondernemers, de Cultuurscout, bestuurders van Stichting Montmartre aan de Maas en vertegenwoordigers van de gebiedscommissie Feijenoord gaan er deze avond eens goed voor zitten. Zij zitten daar met een gemeenschappelijk doel: samenwerking en afstemming zoeken voor het organiseren van activiteiten en evenementen op het Noordereiland. Zodat het eiland nog meer bruist en op de kaart gezet wordt als oase van rust midden in de rivier, maar ook als een bijzondere locatie waar het fijn wonen en ook voor bezoekers goed vertoeven is.

Zomerdrukte
Jaarlijks worden er door de diverse deelnemers evenementen en activiteiten georganiseerd, maar men weet elkaar nog onvoldoende te vinden om de invulling en tijdstippen af te stemmen of wellicht samen op te trekken en zo het bereik nog meer te vergroten. Bovendien vinden veel evenementen in dezelfde (zomer) periode plaats, een betere spreiding over alle vier de seizoenen zou prettig zijn.

Sterktes en zwaktes
Samen nemen ze de zwaktes, sterke punten, kansen en bedreigingen door. De sterke punten kunnen misschien nog meer benadrukt en benut worden om een breder draagvlak te krijgen voor het opzetten van activiteiten. Tegelijkertijd is een goede bewustwording van de zwakke punten en bedreigingen een factor om rekening mee te houden.

Tussen wal en schip
Het Noordereiland is een unieke locatie, maar krijgt niet de aandacht en support die het verdient. Voor de gemeente Rotterdam is het geen aandachtsgebied, er zijn ook geen nieuwe woonlocaties meer te ontwikkelen. Het eiland is af. In die zin gaat het dus te goed met het eiland. Maar daardoor wordt er ook geen extra aandacht en geld uitgetrokken om het eiland aantrekkelijker te maken voor de bewoners en bezoekers, in stedelijk en cultureel opzicht. Binnenkort nodigen we Marco Pastors uit bij het overleg. Als programmadirecteur van het Nationaal Programma op Zuid kan hij wellicht vertellen waarom er geen extra aandacht (en dus ook financiële stimulans) besteed wordt aan het Noordereiland, dat formeel immers bij zijn werkgebied hoort.

Dromen
Er was deze avond volop ruimte om dromen te delen: hoe ziet het eiland er over 10 jaar uit, wat zou je graag realiseren en wat (en wie) is daarvoor nodig? Allerlei ideeën passeerden de revue: toch maar van wal steken met MS Noordereiland en afdrijven richting zee? Meer aandacht voor de wandel- en sportboulevards aan de kades, een centrale locatie dat als buurthuis, podium, expositie- en ontmoetingsruimte kan fungeren, het park beter benutten, meer betrokkenheid van ondernemers en bewoners bij de culturele activiteiten, meer diversiteit in winkels, meer activiteit op straatniveau.

Samen sterk
Deze bijeenkomst was nog maar een begin en een verkenning van wensen en mogelijkheden. Het was in ieder geval goed te merken dat de bereidheid en behoefte er was om vaker met elkaar af te stemmen en waar mogelijk gezamenlijk activiteiten te ondernemen. Samen sta je immers sterk: een evenement kan groter worden opgezet, is daarmee aantrekkelijker voor bezoekers en het verhoogt de kansen om subsidies en sponsorgelden te verkrijgen om zo’n evenement te organiseren. Wordt vervolgd, zeker weten, spreken de aanwezigen met elkaar af. Om te beginnen gaan zij input geven voor een jaarkalender, zodat helder wordt wanneer welke activiteiten (groot en klein) er dit jaar op het Noordereiland te bezoeken zijn. Met de bedoeling om die jaarkalender ook actief onder de aandacht te brengen.

Dromen vangen
De ondernemers en organisaties kunnen best hulp, tips en adviezen gebruiken van degenen waar ze de evenementen mede voor organiseren:  de bewoners van het Noordereiland. Zij zijn dus benieuwd naar uw suggesties. Wat kunnen we doen om het eiland bruisender te maken? Wat mist u vooral  op het eiland? Wat voor evenementen moeten er hoognodig komen? Of denkt u daar heel anders over, moet er juist minder worden georganiseerd? Welke rol zou u zelf daarbij willen spelen? Kortom: stuur ons uw dromen en tips! Mail naar info@montmartre.nl

Foto: Marleen van Wijngaarden / Bureau voor Kunst PHK18