Terugblik 2016

Een bordje 'Rotterdam'

Stichting Montmartre aan de Maas kijkt tevreden terug op het afgelopen jaar. Dankzij subsidiegevers en diverse ondernemers zijn er in 2016 diverse mooie projecten gerealiseerd, die bijdroegen aan de doelstelling van de stichting: de sfeer en uitstraling van het Noordereiland verbeteren en versterken. 

Wij danken onze subsidiegevers: de Gemeente Rotterdam, Prins Bernhard Cultuur Fonds, G.Ph. Verhagen stichting, Erasmusstichting, J.J. Jurriaanse Stichting, Stichting Stoer, Gebiedscommissie Feijenoord, Elise Mathilde Fonds en de Stichting Bevordering van Volkskracht. Speciale dank ook aan Maison Van Den Boer, die ook dit jaar weer het Hulstkampgebouw ter beschikking stelde voor het organiseren van een evenement. Daarnaast willen wij ook Annette de Bus(BusnizzCares) en Nils Hilbers (Lichting98) bedanken. Zij actualiseerden onze website en voorzagen hem van links naar websites van relevante organisaties.

Projecten 2016
Wij zijn trots op de projecten die het afgelopen jaar werden gerealiseerd:

  • Havenverhalen
    Een klein evenement in het Hulstkampgebouw. Verhalen en gedichten van schrijvers, bewoners en schippers. Omlijst met een ‘Rotterdams bordje’ met o.a. Rotterzwam-soep, biefstuk van de armen (uierboord) en een glaasje jenever. Havenverhalen werd georganiseerd door stichting De Loodsen. Gebaseerd op dit succesvolle evenement hopen wij in 2017 samen met hen een uitgebreidere versie te kunnen realiseren.
  • Luchtspoor
    Otto Snoek, geboren en getogen Noordereilander en fotograaf, verzocht ons mee te werken aan een uitgave van zijn fotoserie over het ondergronds gaan van het spoorwegtracé van Rotterdam-Zuid naar het centrum. In december werd het boek ‘Luchtspoor’ gepubliceerd en waren de foto’s te zien tijdens een expositie in Galerie Wind, op het Noordereiland.
  • Fotowedstrijd De Hef
    Samen met gemeente Rotterdam is een fotowedstrijd uitgeschreven waarin opgeroepen werd om foto’s van De Hef te maken in het jaar waarin de brug vooral schuilging onder doeken vanwege onderhoudswerkzaamheden. Komend voorjaar wordt deze iconische hefbrug weer in oude glorie hersteld en dan wordt ook de prijswinnaar van de fotowedstrijd bekend gemaakt en de ruim 100 inzendingen geëxposeerd.

Het bestuur van Stichting Montmartre aan de Maas hoopt ook in 2017 weer mooie projecten te realiseren. Wie wil meedenken en meewerken bij het realiseren daarvan is daartoe van harte uitgenodigd.

Iedereen die het afgelopen jaar – actief of passief – heeft meegewerkt om de ideeën van de stichting te helpen realiseren wil ik graag hartelijk bedanken.

Marjo Stenfert-Kroese
voorzitter Stichting Montmartre aan de Maas