Verslag Brainstorm kunst & cultuur

Ruim 25 deelnemers (bewoners én ondernemers) schoven dinsdag 10 mei aan in het Huis van de Wijk om zich samen met het bestuur van Stichting Expeditie Noordereiland te buigen over het aanbod van cultuur en kunst op het eiland. 

Samen inventariseerden zij welk aanbod er op dat gebied is, hoe dat gewaardeerd werd en wat er vooral aan activiteiten nog gemist wordt .

Wensenlijst

Onder aanvoering van gespreksleider Nienke van Wijk werden de resultaten inzichtelijk gemaakt en hingen de ramen in no time vol met post-its met suggesties, wensen en vragen.

Zo werd bijvoorbeeld opgemerkt dat een bewonersvereniging en een ondernemersvereniging gemist werden. Er werden goede ideeën en wensen aangegeven en het was duidelijk dat er allerlei kansen liggen om het Noordereiland nog aantrekkelijker te maken voor bewoners én bezoekers.

Alle reacties worden door het bestuur grondig bestudeerd en daaruit wordt een aantal aanbevelingen en actiepunten gefilterd. Die worden teruggekoppeld aan de deelnemers van deze brainstorm. Het was goed om er op deze manier samen eens naar te kijken!