Bestuurswissel

Op 13 januari 2024 nam het bestuur van Expeditie Noordereiland afscheid van enkele bestuursleden. Het afscheid werd gehouden in SAAM op het Noordereiland, een mooie locatie daarvoor.

De bestuursleden waren unaniem van mening dat je als bestuurslid een bijzondere rol vervult waarin veel te leren is over het Noordereiland en je een bijdrage levert aan de realisatie van culturele evenementen op het eiland. Een aantal van de vertrekkende bestuursleden is al enige jaren bestuurslid, soms al vanaf de oprichting in 2009. Zij vinden het nu tijd om andere dingen te gaan doen en hopen het stokje over te dragen aan enthousiaste nieuwe bestuursleden die net als zij passie hebben voor kunst & cultuur… én het Noordereiland.

Mooie projecten
De bestuursleden kijken terug op mooie projecten, die in de afgelopen jaren op het Noordereiland tot stand zijn gekomen, waaronder:
– Havenverhalen
– Beeld van Tom Poes
– Midden in de Maas Festival
– Raamwerk

Een recent voorbeeld is StreetKitchen. Het idee daarvoor ontstond tijdens een door de stichting georganiseerde brainstormbijeenkomst met bewoners en culturele ondernemers. Daar werd het idee voor StreetKitchen geopperd. Mede dankzij de fondsenwerving door de stichting werd dit event vorig jaar in augustus en december met succes op het Burgemeester Hoffmanplein georganiseerd. Zo’n dertigtal bewoners uit 12 verschillende landen presenteerden zelfgemaakte hapjes en soep aan buurtgenoten. Een prachtige manier om elkaar te ontmoeten en verbinding te vinden en van elkaars cultuur te ‘proeven’.

Nieuwe bestuursleden
De stichting heeft nu plek voor nieuwe, enthousiaste bestuursleden, die willen helpen ook in 2024 weer mooie activiteiten te realiseren. De enige voorwaarde: affiniteit met kunst en cultuur en creatieve ideeën daarover voor het Noordereiland hebben. Het bestuur vergadert 4 à 5 keer per jaar. Lijkt het u wel wat, of wilt u meer informatie, stuur dan een mail naar Expeditienoordereiland@gmail.com of neem contact op met secretaris Marjo Stenfert Kroese: 06 21 95 69 66

De doelstellingen van de stichting en de projecten van de afgelopen jaren vindt u eveneens op onze website.